top of page

Pilar och strängar

Pilar

Jag har sällan pilar i lager men tillverkar efter beställning. Piltillverkning är en konstform i sig självt då många variabler spelar roll för att få en så bra pil som möjligt till en specifik båge. Det kan t.ex. handla om pilens styvhet (spine) i relation till bågens dragvikt och graden av centershot. Det hänger i sin tur ihop med hur stora/långa fenor pilen har, hur lång man skär pilen, och hur tung spetsen är. Och, givetvis, vad man vill uppnå med pilen – träffsäkerhet, avstånd, impact. 

Min standardpil är av gran eller ceder, har kalkonfenor och stålspets. En viktig detalj är att jag alltid (om inte annat önskas) skär "self nocks", d.v.s. att nocken i änden av pilen är skuren i skaftet, och inte är en pålimmad plastbit. Vidare är jag noga med surrning av fenorna och nocken då detta leder till en mer långlivad pil och en pil som är säkrare för din båge (en nock som ej är surrad med tråd kan klyvas i skottögonblicket, och bågen skjuts då i praktiken utan pil, s.k. dry shoot, vilket kan skada eller förstöra en båge). En sådan standardpil brukar jag ta 125 kr styck för. 

Strängar

Strängar tillverkar jag oftast av moderna material – en av mina få avvikelser från naturmaterial. Detta för att dessa material håller längre och är säkrare. För lättare bågar (upp till ca 50 pund) använder jag oftast en tråd som heter Dacron B-50, och för tyngre bågar Fast Flight+. Den senare töjer sig mindre än den förra vilket gör strängning lättare och säkrare. 

Oftast tillverkar jag så kallade flemish twist-strängar, där två kardeler är tvinnade runt varandra hela strängens längd, och med en fast ögla i vardera änden. Jag tillverkar också så kallade infinite loop-strängar. Jag servar alla mina strängar, d.v.s. surrar en skyddande tråd runt mitten där man nockar pilen.

Jag tillverkar också strängar av naturmaterial såsom hampa, lin och senor. Särskilt hampa blir en mycket bra sträng med väldigt lite töjning. Strängar av naturmaterial blir i regel tjockare än strängar av syntetiska material.

Priset för en sträng varierar beroende på material, men generellt kostar en standard Dacronsträng 200 kr. Fast flight-strängar är något dyrare, liksom strängar av naturmaterial. 

bottom of page