top of page

Om Nils Markus Pilbågar

Pilbågar är en av mina stora passioner. Att skjuta en välgjord traditionell pilbåge, tillverkad av naturmaterial, är en fin känsla. Om bågen dessutom är gjord av trä som man har skördat själv, och är ett resultat av ens egna händers arbete, då finns en alldeles särskild tillfredsställelse. Det var denna tillfredsställelse som grep tag om mig och aldrig släppte taget när jag jag började med detta hantverk 2009. 


Jag gör alltid mina bågar av trä och andra naturliga material, till exempel senor, råhud och horn. Undantagen är att jag ibland förunnar bågar lite bets, och strängar gör jag oftast av moderna material då dessa är säkrare och hållbarare för kunden. 

Mina pilbågar är kul, hållbara (i dubbel bemärkelse), träffsäkra, och förankrade i tusentals år av tradition. Jag gör bågar för alla, allt ifrån sjuåringen till den ruttade långbågeskytten eller jägaren.

Jag tillverkar alltså inte pilbågar av glasfiber, kolfiber, eller dylika artificiella material. Sådana material är ofta ohållbara ur miljösynpunkt och giftiga att arbeta med. Vanligtvis tillverkar jag inte heller trälaminerade pilbågar. Den vanligaste bågen jag tillverkar är "self bows" – alltså bågar av ett enda stycke trä.

Jag tror att det är viktigt att förstå att pilbågar av naturmaterial inte alls behöver vara sämre (vad nu det betyder) än pilbågar av moderna material. Är man skicklig på att göra traditionella träpilbågar är till exempel skillnaden i pilhastighet mellan en träbåge och en glasfiberbåge försumbar, om befintlig överhuvudtaget. Det finns många exempel på traditionella träpilbågar som faktiskt skjuter snabbare än glasfiberlaminerade bågar, även mycket dyra sådana. Samma sak gäller träffsäkerheten, som till stor del är en följd av hantverksskickligheten (förutom skyttens teknik, så klart). 

Att välja en traditionell båge behöver inte alls betyda att man gör avkall på effektivitet och träffsäkerhet. Vad det dock innebär är att man får en helt unik pilbåge, som är stadigt förankrad i tiotusesentals år av tradition. Och den ligger närmare naturen, både i det att bågen i sig, dess tillverkning och framtida dekomposition, är helt miljövänlig, men också för att den "känns" och ser ut som något från naturen. 

Hur går mitt arbete till?

Mitt arbete börjar vanligtvis med att jag går ut i skogen och ser ut ett träd. Jag fäller, torkar, klyver ut ämnen, och börjar arbeta fram bågen. Detta kräver dels att jag har kunskap om träslag och växtförhållande, och dels att jag kan "läsa" ämnet och utforma en optimal båge utifrån ett givet ämne. En båges design är ofta ett resultat av kombinationen av vad jag vill göra för båge och vad ämnet "tillåter" att jag gör. Eftersom varje träd är unikt blir också varje båge unik.

Jag använder bara handverktyg (yxa, såg, rasp och kniv). Jag använder inte motorsåg, "power tools", ens knappt bil, varför klimatutsläpp är mycket små per pilbåge. Jag använder bara trä som växer i det landskap i vilket jag verkar, uppsalatrakten, och importerar inte (eller ytterst sällan) exotiska träslag. Träslag jag arbetar med är till exempel lönn, hassel, alm, ek, ask, ene och rönn.

När en båge är färdig drar jag den alltid 600-1000 gånger till full draglängd, ofta mer. Jag drar den också något 50-tal gånger lite längre än vad jag garanterar att den ska hålla för att vara helt säker på att den håller vad jag lovar. Jag skjuter också ett antal pilar med den.  

Priser

Priserna på mina pilbågar är alltid skäliga och låga i en internationell jämförelse. Pris på en viss båge är beroende av dragstyrka (hur styv bågen är), materialval, ämnets "karaktär", och design. På grund av dessa variabler går inte att säga övergripande hur mycket en viss typ av båge kostar. Men mellan tumme och pekfinger kan följande priser vara vägledande. 


Bågar till barn/ungdomar (eller lajv) på 10-25 pund: 1000-2500 kr. 

En engelsk långbåge för en vuxen (35-50 punds dragvikt): 3500-4500 kr. 

En "flatbåge", t.ex. holmegårdsmodell, med liknande dragvikt: 3800-5000 kr

En tyngre (styvare) engelsk långbåge (60-80 pund): 4500-5500 kr.

Krigspilbåge, engelsk långbåge på 80-120 punds dragvikt: 5500-7500 kr 

Senbackade och rekurverade bågar, och kortare "ryttarbågar": 4500-7000 kr. 


Alla priser inkluderar servad sträng och 3 pilar. Tillverkningstid kan variera från ett par veckor till, i värsta fall, ett par månader (särskilt om bågen ska backas med senor). Har jag flera beställningar kan väntetiden bli längre ändå. Frakt görs med bussgods och brukar kosta runt 300 kr per båge.

Vad är "traditionella pilbågar", och varför ska man välja en sådan?

Kortfattat innebär en traditionell båge för mig att den är tillverkat av naturmaterial, att den till övervägande del är ett resultat av handarbete, att den i någon mån passar in i panoramat av historiska bågar, och att det krävs stor kunskap och skicklighet att tillverka den. Den sista punkten är viktig att betona då det är något som få tänker på. Tillverkare av massproducerade moderna bågar behöver egentligen inte ha personal som kan särskilt mycket om pilbågar – de behöver personal som kan maskinerna som tillverkar pilbågarna. Detta är ganska grovt uttryckt, men till viss del sant. Mitt hantverk är därmed också en del av ett bevarande av ett kulturarv, och en viktig del av mitt arbete är att just föra vidare och utbilda om detta hantverk. Därför är jag alltid glad att svara på frågor när intresserade hör av sig.


Den stora fördelen med t.ex. glasfiber, som den stora majoriteten av pilbågar idag tillverkas av, är inte att bågen blir "bättre" (vad nu det egentligen betyder) utan framför allt att det är billigare att massproducera. Det är anledningen till att det är lätt att hitta glasfiberlaminerade pilbågar till försäljning men hart när omöjligt att hitta äkta, traditionella träpilbågar – tillverkade på samma sätt som man gjort pilbågar i tusentals år. Den billigare produktionskostnaden för bågar med moderna och maskintillverkade material är anledningen till att det äldre pilbågsmakaryrket är nära nog icke-existerande. Jag är en av ytterst få i landet som gör detta professionellt. Kanske den enda.

bottom of page